Menus

Parfums zen

Sushi Yuzu x2
12 €
Sushi Framboise x2
8 €
Sushi Wasabi x2
8 €
Sushi Haricot Rouge Azuki x2
8 €
Sushi Algue Kombu x2
8 €
Sushi Matcha x2
8 €
Sushi Tofu x2
8 €

Parfums d'ailleurs

Sushi Indien x2
12 €
Sushi Mexicain x2
12 €
Sushi Chinois x2
12 €
Sushi Américain x2
12 €
Sushi Africain x2
12 €
Sushi Suédois x2
12 €
Sushi Italien x2
12 €

Supplément cuisson

Sushi Saumon Mariné x2
4 €
Sushi Saumon Grillé x2
4 €
Sushi Saumon Vapeur x2
4 €
Sushi Saumon Bouillon x2
4 €
Sushi Saumon Liquide x2
4 €
Sushi Saumon Fumé x2
4 €
Choisissez une base de sushi : sakura, miso, sushichi ou un sushi parfumé...